Cvrčkov komplet za predškolski odgoj
i djecu uzrasta od 5 do 6 godina
Ćirilično izdanje
Cvrčkov komplet za predškolski odgoj
i djecu uzrasta od 5 do 6 godina
Latinično izdanje
Previous
Next

Аутори ћириличног издања


дипл.васпитач Оливера Јаниц, дипл.васпитач Нада Митиц, дипл.васпитач Драгана Срећо, дипл.васпитач Драгана Чампара, дипл.васпитач Мицика Гвозденац, дипл.васпитач Раденка Бутулија​

Autori latiničnog izdanja


prof.predskolskog odgoja Irena Mazalović, prof.pedagogije Mersiha Žmirić,mr.predškolskog odgoja Selma Šetkič-Tajič, mr.sc. Alma Polić, Mr.sc. Abida Kapetanović, prof.razredne nastave Alisa Trtak

Cvrčkov komplet za predškolski odgoj i djecu uzrasta od 5 do 6 godina


Kako bi se vaši mališani što bolje pripremili za izazove škole koja je pred vratima, Cvrčak je kreirao ove vježbanke koji su namijenjene djeci i njihovim vaspitačima, roditeljima i svima koji se žele pridružiti djetetu na putu igre, zabave i učenja.

Zadaci su usklađeni sa sposobnostima djece u dobi od 5-6 godina i podstiču razvoj percepcije, grafomotorike, mišljenja i znanja o svijetu u kojem živimo.

Youtube background komplet 5-6

Cvrčkov komplet 5-6
Mala matematika


Cvrčkova Mala Matematika je igrovno-radni list namijenjen djeci od pet i šest godina, sa posebnim naglaskom na pripremu djece za polazak u školu.

Prilagođena je mališanima koji su do sada učili prvenstveno na osnovu iskustava u stvarnom svijetu, stičući prva znanja o matematici u svakodnevnom društvenom i životnom okruženju, intuitivno i kroz igru.

S obzirom da je to jedan od prvih pisanih materijala s kojim se dijete susreće, pri izradi i pažljivom odabiru sadržaja maksimalno su uvažene potrebe, mogućnosti, interesovanja i druge razvojne specifičnosti predškolaca.

KUPI

Latinica

KUPI

Ćirilica

Broj stranica: 72

Igrajući se, kroz problemsko i otkrivačko učenje, djeca:

 • povezuju,
 • zaokružuju,
 • podvlače,
 • precrtavaju,
 • boje,
 • izrezuju,
 • lijepe,
 • promišljaju,
 • uopćavaju, zaključuju,
 • sagladavaju uzroke i posljedice,
 • razvijaju konvergentno i divergentno mišljenje, 
 • razvijaju koncentraciju,
 • i još mnogo toga!

Cvrčkov komplet 5-6
Moja okolina


Cvrčkova Moja okolina je igrovno-radni list namjenjen djeci uzrasta od pet do šest godina. Slike i crteži u Cvrčkovoj Mojoj okolini predstavljeni su na dječiji način – vedro i veselo, jasnih boja, te su uklonjeni mnogi detalji kojima obiluje stvarni svijet.

U Mojoj okolini, djeci se pomaže da uoče ono bitno, da usmjeravaju pažnju, koja kod njih nije potpuno razvijena, na ono što se želi postići.
Igrovno-radni list omogućava individualne aktivnosti u kojima djeca mogu napredovati svojim tempom uz uvažavanja ličnih interesovanja i sposobnosti, ali također, podstiče komunikaciju sa odraslim, te sa drugom djecom.

Uz nju, kroz spontanu komunikaciju odrasli mogu već postojeća dječija iskustvena znanja iz okoline da dovedu u vezu sa sadržajem lista i tako ih zainteresuju za aktivnost.

KUPI

Latinica

KUPI

Ćirilica

Broj stranica: 56

Kome je namijenjen?

Komplet za predškolski odgoj i djecu uzrasta od 5 do 6 godina namijenjen je kao pomoćno nastavno sredstvo za rad sa djecom predškolskog uzrasta. Zadaci su usklađeni sa sposobnostima djece u dobi od 5-6  godina i podstiču razvoj percepcije, grafomotorike, mišljenja i znanja o svijetu u kojem živimo.

 

Sadržaj kompleta za djecu uzrasta od 5 do 6 godina

Cvrčkov komplet za predškolski odgoj sadrži Malu matematiku (72 stranice), Moju okolinu (56 stranica) i edukativnu Crtančicu za djecu uzrasta od 5-6 godina.

 
Da li su zadaci teški?

Zadaci su usklađeni sa sposobnostima djece u dobi od 5-6 godina i podstiču razvoj percepcije, grafomotorike, mišljenja i znanja o svijetu u kojem živimo.

Igrajući se, kroz problemsko i otkrivačko učenje, djeca: povezuju, zaokružuju, podvlače, precrtavaju, boje, izrezuju, lijepe, promišljaju, uopćavaju, zaključuju, sagladavaju uzroke i posljedice, razvijaju konvergentno i divergentno mišljenje, razvijaju koncentraciju i još mnogo toga!

Slike i crteži

Slike i crteži u Cvrčkovom kompletu za predškolski odgoj 5-6 predstavljeni su na dječiji način, vedro i veselo, jasnih boja, te su uklonjeni mnogi detalji kojima obiluje stvarni svijet.

Na taj način se pomaže djeci da uoče ono bitno, te da usmjeravaju pažnju, koja kod njih nije potpuno razvijena, na ono što se želi postići.

Previous
Next
Autori ćiriličnog izdanja
 • dipl.vaspitač Olivera Janić;
 • dipl.vaspitač Nada Mitić;
 • dipl.vaspitač Dragana Srećo;
 • dipl.vaspitač Dragana Čampara;
 • dipl.vaspitač Micika Gvozdenac;
 • dipl.vaspitač Radenka Butulija​​;
Autori latiničnog izdanja
 • prof.predskolskog odgoja Irena Mazalović;
 • prof.pedagogije Mersiha Žmirić;
 • mr.predškolskog odgoja Selma Šetkič-Tajič;
 • mr.sc. Alma Polić;
 • mr.sc. Abida Kapetanović;
 • prof.razredne nastave Alisa Trtak;

Cvrčkov komplet za predškolski odgoj i djecu uzrasta od 5 do 6 godina


Kako bi se vaši mališani što bolje pripremili za izazove škole koja je pred vratima, Cvrčak je kreirao ove vježbanke koji su namijenjene djeci i njihovim vaspitačima, roditeljima i svima koji se žele pridružiti djetetu na putu igre, zabave i učenja.

Zadaci su usklađeni sa sposobnostima djece u dobi od 5-6 godina i podstiču razvoj percepcije, grafomotorike, mišljenja i znanja o svijetu u kojem živimo.

Youtube background komplet 5-6

Cvrčkov komplet 5-6
Mala matematika


Cvrčkova Mala Matematika je igrovno-radni list namijenjen djeci od pet i šest godina, sa posebnim naglaskom na pripremu djece za polazak u školu.

Prilagođena je mališanima koji su do sada učili prvenstveno na osnovu iskustava u stvarnom svijetu, stičući prva znanja o matematici u svakodnevnom društvenom i životnom okruženju, intuitivno i kroz igru.

S obzirom da je to jedan od prvih pisanih materijala s kojim se dijete susreće, pri izradi i pažljivom odabiru sadržaja maksimalno su uvažene potrebe, mogućnosti, interesovanja i druge razvojne specifičnosti predškolaca.

KUPI

Latinica

KUPI

Ćirilica

Stranice: 72

Igrajući se, kroz problemsko i otkrivačko učenje, djeca:

 • povezuju,
 • zaokružuju,
 • podvlače,
 • precrtavaju,
 • boje,
 • izrezuju,
 • lijepe,
 • promišljaju,
 • uopćavaju, zaključuju,
 • sagladavaju uzroke i posljedice,
 • razvijaju konvergentno i divergentno mišljenje, 
 • razvijaju koncentraciju,
 • i još mnogo toga!

Cvrčkov komplet 5-6
Moja okolina


Cvrčkova Moja okolina je igrovno-radni list namjenjen djeci uzrasta od pet do šest godina. Slike i crteži u Cvrčkovoj Mojoj okolini predstavljeni su na dječiji način – vedro i veselo, jasnih boja, te su uklonjeni mnogi detalji kojima obiluje stvarni svijet.

U Mojoj okolini, djeci se pomaže da uoče ono bitno, da usmjeravaju pažnju, koja kod njih nije potpuno razvijena, na ono što se želi postići.
Igrovno-radni list omogućava individualne aktivnosti u kojima djeca mogu napredovati svojim tempom uz uvažavanja ličnih interesovanja i sposobnosti, ali također, podstiče komunikaciju sa odraslim, te sa drugom djecom.

Uz nju, kroz spontanu komunikaciju odrasli mogu već postojeća dječija iskustvena znanja iz okoline da dovedu u vezu sa sadržajem lista i tako ih zainteresuju za aktivnost.

KUPI

Latinica

KUPI

Ćirilica

Stranice: 56

Kroz spontanu komunikaciju odrasli mogu već postojeća dječija iskustvena znanja iz okoline da dovedu u vezu sa sadržajem lista i tako ih zainteresuju za aktivnost.

Didaktički uobličen, kvalitetan i primjeran sadržaj i ilustracije omogućavaju brojne čulne utiske koje dijete uvode u svijet simbola, te na zabavan način i kroz igru pokreću na brojne perceptivno-motoričke i intelektualne aktivnosti.

Kome je namijenjen?

Komplet za predškolski odgoj i djecu uzrasta od 5 do 6 godina namijenjen je kao pomoćno nastavno sredstvo za rad sa djecom predškolskog uzrasta. Zadaci su usklađeni sa sposobnostima djece u dobi od 5-6  godina i podstiču razvoj percepcije, grafomotorike, mišljenja i znanja o svijetu u kojem živimo.

Sadržaj kompleta 5-6

Cvrčkov komplet za predškolski odgoj sadrži Malu matematiku (72 stranice), Moju okolinu (56 stranica) i edukativnu Crtančicu za djecu uzrasta od 5-6 godina.

Da li su zadaci teški?

Zadaci su usklađeni sa sposobnostima djece u dobi od 5-6 godina i podstiču razvoj percepcije, grafomotorike, mišljenja i znanja o svijetu u kojem živimo.

Igrajući se, kroz problemsko i otkrivačko učenje, djeca: povezuju, zaokružuju, podvlače, precrtavaju, boje, izrezuju, lijepe, promišljaju, uopćavaju, zaključuju, sagladavaju uzroke i posljedice, razvijaju konvergentno i divergentno mišljenje, razvijaju koncentraciju i još mnogo toga!

Slike i crteži

Slike i crteži u Cvrčkovom kompletu za predškolski odgoj 5-6 predstavljeni su na dječiji način, vedro i veselo, jasnih boja, te su uklonjeni mnogi detalji kojima obiluje stvarni svijet.

Na taj način se pomaže djeci da uoče ono bitno, te da usmjeravaju pažnju, koja kod njih nije potpuno razvijena, na ono što se želi postići.

DOSTAVA


Sve narudžbe do 12:00h će biti poslane isti dan, narudžbe poslije 12:00h se šalju slijedeći dan.

Dostava je u roku od 2-3 radna dana.

Narudžbe za praznike ili vikend se šalju prvim radnim danom.

KONTAKT

Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 175b,78000, Banjaluka, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 235 028

Fax: +387 51 235 028

GSM: +387 65 641 947

Email: cvrcakrs@gmail.com

PRIJAVA ZA NEWSLETTER

DOSTAVA


Sve narudžbe do 12:00h će biti poslane isti dan, narudžbe poslije 12:00h se šalju slijedeći dan.

Dostava je u roku od 2-3 radna dana.

Narudžbe za praznike ili vikend se šalju prvim radnim danom.

KONTAKT

Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 175b,78000, Banjaluka, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 235 028

Fax: +387 51 235 028

GSM: +387 65 641 947

Email: cvrcakrs@gmail.com

PRIJAVA ZA NEWSLETTER

Sva prava zadržana © 2022 Cvrčak doo

Sva prava zadržana © 2022 Cvrčak doo

Scroll to Top