Aida Jerlagić

Autor

Aida Jerlagić

 • Prof.razredne nastave – viši savjetnik
  u JUOŠ „Hamdija Kreševljaković“ Sarajevo
 • Dipl. integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente
 • Potpredsjednica Udruženja učitelja KS
 • Urednica publikacija u izdavaštvu Udruženja učitelja KS ( naučno-stručni časopis, zbornik naučnih i stručnih radova i dr. objavljenih knjiga, priručnika, edukativnih materijala)
 • Koautorica priručnika za nastavnike: Priče iz inkluzivnih učionica; Ocjenjivanje učenika u razrednoj nastavi
 • Član organizacionog odbora seminara, naučno-stručnih skupova u organizaciji Udruženja učitelja Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku mlade KS, aktivni učesnik i predavač
 • Član Radne skupine za metodološku obuku stručnjaka za implementaciju ZJNPP-a definirane na ishodima učenja u postojeće nastavne planove i programe (NPP) – završena dvogodišnja obuka, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
 • Trener za izvođenje obuke asistenata u nastavi
 • Dobitnica Priznanja za nesebičan doprinos u odgojno-obrazovnom radu- Učitelj godine za 2013. godinu KS, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, oktobar 2014.