Nada Mitić

Autor

Nada Mitić

Nada Mitić, rođena 30.05.1962. godine.

Osnovnu školu, gimnaziju, pedagošku akademiju i fiozofski fakultet završila u Banja Luci.

Zaposlena u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka.

Na poslovima vaspitača, sa puno ljubavi i truda radim 31 godinu.

Čast mi je što sam imala priliku da budem jedan od autora “Cvrčkovih igrovnih listova” prvih, ovog tipa u RS.