Olivera Janjić

Autor

Olivera Janjić

Olivera Janjić, rođena 06.11.1975. u Travniku. Nakon srednje gimnazije, diplomirala Predškolsko vaspitanje i obrazovanje, na Univerzitetu u Banja Luci. Trenutno završava Master studije na predškolskom vaspitanju.

U toku višegodišnjeg rada sa djecom, nagrađivana više puta, od čega i nagradom Ministarstva prosvjete RS a inovativno didaktičko sredstvo-igračku u radu sa djecom.

Autor je dva dokumentarna filma “Djeca, čuvari tradicije” i “Jedan dan u vrtiću”, koji je osvojio prvo mjesto i nagrađen od strane Ministarstva prosvjete i kulture RS.

Najveći izazov u radu je autorski rad na “Cvrčkovim igrovnim listovima” za djecu predškolskog uzrasta. Radni listovi se koriste u većini predškolskih ustanova i služe kao pomoć u radu vaspitačima