Gordana Simić

Urednik

Gordana Simić

Gordana Simić, rođena Popović, rođena je 27.02.1977. u Bijeljini. Živi u Derventi i radi u JU „Trol“ u Derventi, kao direktor.

Udata je i majka tri devojčice.
Godine 1995. završila je Klasičnu gimnaziju „Filip Višnjić“ u Bijeljini, nakon čega je upisala Višu spoljnotrgovinsku školu i uspješno je završila na smjeru Ekonomista za spoljnu trgovinu.

2005. godine upisuje Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Odsjek za razrednu nastavu, gdje stiče zvanje profesora razredne nastave.

2005. godine upisuje Pedagoški fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Odsjek za predškolsko vaspitanje i obrazovanje i stiče zvanje diplomirani vaspitač u predškolskoj ustanovi.

2013. godine upisala je postdiplomske studije na Univerzitetu u Banjoj Luci, na Filozofskom fakultetu, Odsjek za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, a 2018. godine stekla zvanje magistra predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Magistrirala je kvalitet nastavnog plana i programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja i ukupnog razvoja deteta kod prof. dr Tamare Pribišev – Beleslin.

Od 2009. godine zaposlena je u predškolskoj ustanovi, prvo kao vaspitač u grupi, radi napredovanja i obavljanja poslova koordinatora za VOR, a potom i pomoćnika direktora za VOR. Brojne su inicijative u okviru predškolskog vaspitanja i obrazovanja, kao i realizovani projekti i ciljevi predviđeni kako redovnim programima tako i programima koji zahtevaju dodatna angažovanja u predškolskom vaspitanju i obrazovanju, od uređenja pedagoški oblikovane sredine i prostora u kome deca borave do intelektualnog rada na unapređenju predškolskog vaspitanja i obrazovanja, kako na lokalnom tako i na državnom nivou.

Jedan od njih je projekat „Psihosocijalna podrška deci posle elementarnih nepogoda – Priče koje rasturaju oblake“ koji podržava UNICEF.

Dobitnica je UNICEF-ove nagrade za 2016. godinu u BiH, kao „Najkreativnija osoba u radu sa djecom predškolskog uzrasta“, a 2017. godine dobila je nagradu „Inovacija za inovativne nastavnike“ COI Step by Step u kategoriji stručnih saradnika na Svi nivoi obrazovanja.

Krajem 2017. godine objavila je Priručnik za roditelje i vaspitače „Moj vrtić i ja“ u cilju pružanja podrške razvoju roditeljskih kompetencija i unapređenju roditeljskih uloga.

Objavila je i zbirku pesama „Plavi anđeo“, a trenutno radi na pripremi razvojnih priča za decu „Šareno detinjstvo“, i priča koje podržavaju porodične vrednosti „Na sunčanoj strani ulice“.

Njenu stručnu knjigu „Kvalitet predškolskog programa i kompletan razvoj deteta” uskoro će objaviti Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Ist. Sarajevo.

U 2020. godini, u okviru projekta „Predškolsko vaspitanje i obrazovanje za svu decu“ – PEACH koji je pokrenuo CARITAS, njena praksa kroz projekat „Šuma“ izabrana je kao jedna od najboljih praksi i biće u Zborniku CARITAS-a – i kao deo gore navedeni projekat.

2020. godine dobio je COI Step by Step nagradu za nominaciju u kategoriji direktora na svim nivoima obrazovanja u BiH.

2021. godine objavio je svoju prvu stručnu literaturu „Kvalitet predškolskog programa i kompletan razvoj djeteta“ u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo.

2021. godine osvojila je nagradu za najbolje didaktičko sredstvo u kategoriji slikovnica i priča u slikama sa Kompletom slikovnica i malim lutkarskim pozorištem „Šareno detinjstvo“.