Mirjana Krčmar

Urednik

Mirjana Krčmar

Diplomirani pedagog, rođena 1983. godine u Banjoj Luci. U istom gradu završila osnovnu i srednju školu i 2007. godine diplomirala na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u BL.

Od 2007. do 2014. godine radila je kao školski pedagog u više banjalučkih škola. Danas je zaposlena u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje kao pomoćnik direktora za obrazovno-vaspitni rad.

U svom dugogodišnjem radu učestvovala je na velikom broju seminara i naučnih skupova neophodnih za stručno usavršavanje.

Dugi niz godina prati i kreira podatke koji su važni za decu sa smetnjama u razvoju i za populaciju koja je zanemarena, a to su darovita deca. Sarađivala sa udruženjima djece sa autizmom, gde je dala veliki doprinos.

Učestvovala na obukama NTC sistema učenja „Dr Ranko Rajović. Učešće u mnogim humanitarnim akcijama za pomoć djeci sa smetnjama u razvoju.