Cvrčkova Matematičica

autora Žarka Aničića.

Za koga je Matematičica osmišljena?

Cvrčkova Matematičica, autora Žarka Aničića, sadrži 157 stranica, ilustrovanih i zanimljivih zadataka, uputstvo u obliku putokaza za upotrebu vježbanke, instrukcije za samostalan rad, a namijenjena je kao pomoćno nastavno sredstvo za rad sa djecom predškolskog uzrasta i prvog razreda.

Težina zadataka

Težina zadataka je prilagođena uzrastu učenika, i poštovanje pedagoških normi zasigurno može doprinijeti razvoju sposobnosti opažanja, logičkog, kritičkog, stvaralačkog i apstraktnog mišljenja, a sve navedeno potvrđuje stručnu i naučnu vrijednost ovog rukopisa.

Cvrčkova Matematičica

Tematske cjeline Matematičice

Sve navedene tematske cjeline su naučno utemeljene, idejno ispravne, sadržajno pravilno obrađene i na veoma prihvatljiv način prezentovane učenicima ovog uzrasta. Vježbanka je u cjelini logički struktuirana i prati pedagoške principe.

Zastupljeno gradivo

Gradivo je poslagano od lakšeg ka težem i od jednostavnijih ka složenijim pojmovima što omogućava postepeno uvođenje učenika u vrijednost skupova, a potom i vrijednost brojeva, a potom i računske operacije sa skupovima i brojevima do 10 što je i planirano NPP-om za prvi razred.

Rastimo, učimo i računajmo kroz igru!

Naručite Cvrčkovu Matematičicu sa BESPLATNOM DOSTAVOM za cijelu BiH!

Naruči