Razvijamo pozitivan stav
prema školi

Uz detaljne pisane pripreme i planove rada za pravilnu organizaciju nastavnih jedinica kroz časove.
Osim mojih priprema tu su i pisane pripreme mojih koleginica i kolega, kao i pripreme studenata kojima sam bio mentor.

Razvijamo
pozitivan stav

prema školi

Uz detaljne pisane pripreme i planove rada za pravilnu organizaciju nastavnih jedinica kroz časove.
Osim mojih priprema tu su i pisane pripreme mojih koleginica i kolega, kao i pripreme studenata kojima sam bio mentor.

Učimo sa
Žarkom Aničićem

Ovdje možete pronaći pripreme za osnovnu školu,
recenzije, stručne članke, planove rada, video tutorijale i još mnogo toga!

Učimo sa
Žarkom Aničićem

Ovdje možete pronaći pripreme za osnovnu školu,
recenzije, stručne članke, planove rada, video tutorijale i još mnogo toga!

Pripreme za školu

Mjesečni planovi rada