Припреме за математику – Други разред

КОМПЛЕТ ПИСАНИХ ПРИПРЕМА ПРИЛАГОЂЕНИХ МОДЕРНИЗОВАНОМ НПП-у. Припреме урадила и прилагодила колегиница Драгана Благојевић Давидовић. Дио писаних припрема је оригиналан, а један дио је од других колега прерађиван и прилагођаван.

Бесплатни материјал

Уколико желите да на један клик приступите свим документима припрема за други разред притисните дугме “Преузмите СВЕ” за инстант преузимање.


Преузмите СВЕ

За преузимање докумената довољно је да кликнете на жељени линк.

Задаци

Текстуални задаци са сабирањем и одузимањем_Наставни листић
Задаци са сабирањем и одузимањем до 20
Задаци са сабирањем и одузимањем
Подскуп скупа_Насатавни листић
Сабирање и одузимање до 100_Наставни листић
Скуп_Наставни листићи
Текстуални задаци са сабирањем и одузимањем_Наставни листић
Рјешавање текстуалних задатака_Вјежбање_Драгана Скендерија

Презентације

Претходник и сљедбеник_Обрада_Мирјана Марковић

Упознавање подскупова_Обрада_Мирјана Марковић

Математика_Текстуални задаци_Квиз_Драгана Скендерија

Maтематика_Слово као ознака за број_Обрада_Милијана Шобат

1. Klasifikacija i percipiranje prostora (PON)

2. Predmeti oblika kvadra, kocke i piramide (ON)

3. Predmeti oblika lopte, valjka i kupe (ON)

4. Geometrijska tijela (VJ)

5. Krive i ravne povrsi (ON)

6. Rasporedjivanje predmeta prema povrsinama (VJ)

7. Pravougaonik, kvadrat, trougao i krug (ON)

8. Krive i ravne linije (PON)

9. Otvorene i zatvorene linije (PON)

10. Granice i oblasti. Unutrasnjost i spoljasnjost (PON)

11. Tacka kao presjek linija (ON)

12. Tacka kao presjek lionija. Spajanje tacaka linijama (ON)

13. Duz kao dio prave linije i uporedjivanje duzi (ON)

14. Tacke i duzi (VJ)

15. Uporedjivanje predmeta po duzini (PON)

16. Klasifikacija predmeta prema svosjtvima (veci, manji, nizi, visi) (ON)

16. Nastavni listic

17. Uporedjivanje po sirini i debljini (ON)

18. Predmeti istih i razlicitih oblika i boja (PON)

19. Uporedjivanje predmeta prema dvjema osobinama (ON)

20. Klasifikacija predmeta prema svojstvima (VJ)

21. Skupovi (ON)

22. Formiranje skupova prema nekoj osobini (PON)

23. Clan (element) skupa (VJ)

24. Formiranje skupova prema nekim osobinama – podskup (ON)

25. Skup i podskup (VJ)

26. Pridruzivanje elemenata jednog skupa elementima drugog skupa (ON)

27. Skupovi sa jednako mnogo elemenata (ON)

28. Skupovi sa razlicitm brojem elemenata (VJ)

29. Brojanje. Skupovi sa razlicitim i istim brojem elemenata (PON)

30. Kontrolni rad – skupovi 2

30. Kontrolni rad – skupovi

30. Skupovi – KONTROLNI RAD (PROV)

31. Brojevi prve desetice (PON)

32. Upoređivanje brojeva – veci, manji, jednak (ON)

33. Redni brojevi (ON)

2-33. Redni brojevi (ON)

34. Prethodnik i sljedbenik (ON)

35. Ilustracija35. Znaci +, – i = (PON)

36. Brojevna prava (ON)

37. Sabiranje i oduzimanje u prvoj desetici – listic

37. Sabiranje i oduzimanje u prvoj desetici (PON)

38. Sabirci i zbir (ON)

39. Zamjena mjesta sabiraka – EGZ. (ON)

39. Zamjena mjesta sabiraka (ON)

40. Tri sabirka – nastavni listic

40. Tri sabirka (ON)

41. Zdruzivanje sabiraka – nastavni listic

41. Zdruzivanje sabiraka EGZ.NAS. (ON)

42. Umanjenik, umanjilac, razlika (ON)

43. Veza sabiranja i oduzimanja (ON)

45. Jednakosti , nejednakosti. Znakovi manje, vece, nejednako (ON)

46. Parni i neparni brojevi (ON)

47, 48. i 49. Brojevi druge desetice (pojam, upoznavanje, pisanje) (ON)

50. Brojevi druge desetice (ON)

52. i 53. Brojevi druge desetice, desetice i jedinice (2 casa)

54. Brojevi druge desetice, parni i neparni brojevi (ON)

55. Brojevi druge desetice, parni i neparni brojevi (VJ)

55. Brojevi druge desetice, parni i neparni brojevi, NL

56. Brojevi druge desetice, prethodnik i sljedbenik (ON)

57. Brojevi druge desetice, prethodnik i sljedbenik (VJ)

57. Brojevi druge desetice, prethodnik i sljedbenik, NL

58. Jednakosti i nejednakosti, nastavni listic

60. Brojevi druge desetice-zadaci za ponavljanje (PON)

60. Druga desetica, nastavni listic za ponavljanje61. Sabiranje 10+5, nastavni listic

61. Sabiranje broja 10 i broja manjeg od 10 (ON)

62. Sabiranje broja 10 i broja manjeg od 10 (VJ)

63. Sabiranje broja 10 i broja manjeg od 10 , tekstualni zadaci (VJ)

63. Tekstualni zadaci-nastavni listic

64. Sabiranje brojeva 12+3 (ON)

65. Sabiranje brojeva 12+3 (VJ)

66. Sabiranje brojeva 12+3 (VJ)

67. Oduzimanje brojeva 15-3 (ON)

68. Oduzimanje brojeva 15-3 (VJ)

69. Sabiranje i oduzimanje brojeva – zadaci za ponavljanje (VJ)

70. Sabiranje i oduzimanje brojeva – zadaci za ponavljanje (VJ)

71. Sabiranje brojeva 8+5, 7+6 (ON)

72. Oduzimanje brojeva 12-5 (ON)

72. Sabiranje brojeva 8+5, 7+6 (VJ)

74. Oduzimanje brojeva 12-5 (VJ)

75. Sabiranje i oduzimanje brojeva – tekstualni zadaci (VJ)

76. Sabiranje i oduzimanje brojeva – tekstualni zadaci (VJ)

77. Sabiranje i oduzimanje brojeva – zadaci za ponavljanje (PON)

78. Sabiranje i oduzimanje brojeva – zadaci za ponavljanje (PON)

79. Kontrolni rad – sabiranje i oduzimanje do 2079. Sabiranje i oduzimanje – kontrolni rad (PROV)

80. Nula kao sabirak i umanjilac (ON)

81. 82. Slovo kao oznaka za broj (ON)

83.Jednacine – odredjivanje nepoznatog sabirka – OBRADA (1)

84. Jednacine – odredjivanje nepoznatog sabirka (VJ)

89. Brojevi druge desetice (PON)

91. Jednacine – nastavni listic

91. Jednacine – odredjivanje nepoznatog sabirka (PON)

92. Jednacine – odredjivanje nepoznatog umanjenika (ON)

93. Jednacine – odredjivanje nepoznatog umanjenika (VJ)

94. Jednacine – odredjivanje nepoznatog umanjioca (ON)

95. Jednacine – odredjivanje nepoznatog umanjioca (VJ)

96. Jednacine – vjezbanje (VJ)

96. Jednačine, NL

96. Jednačine, određivnje nepoznatog umanjioca

97. Jednacine – vjezba

99. Brojevi druge desetice – sabiranje i oduzimanje (VJ)

102. Brojevi druge desetice – prethodnik i sljedbenik (VJ)

102. Mozgalice

103. Brojevi druge desetice – prethodnik i sljedbenik (PON)

103. Prethodnik i sljedbenik, NL 2

103. Prethodnik i sljedbenik, NL

104. Brojevi druge desetice -jednakost i nejednakost (VJ)

105. Brojevi druge desetice -jednakost i nejednakost (UT)

106. Zadaci sa parnim brojevima (VJ)

107. Zadaci sa neparnim brojevima (VJ)

108. Parni i neparni brojevi, NL 2

108. Parni i neparni brojevi, NL

108. Zadaci sa parnim i neparnim brojevima (UT)

109. Sabiranje – tekstualni zadaci (VJ)

109. Sabiranje do 20, tekstualni zadaci, NL

110. Oduzimanje – tekstualni zadaci (VJ)

111. Sabiranje i oduzimanje, tekstualni zadaci (PON)

112. Provjera znanja, sabiranje i oduzimanje do 20 (UT)

115. Nejednacine sa sabiranjem (ON)

116. Nejednacine sa oduzimanjem (ON)

117. Nejednacine (PON)

119. Jednacine i nejednacine (VJ)

121. Primjena jednacina u tekstualnim zadacima (VJ)

121. Primjena jednacina u tekstualnim zadacima, NL

122. Analiza kontrolnog rada (PON)

123. Brojevi do 20, zadaci sa dvije operacije (ON)

124. Brojevi do 20, zadaci sa dvije operacije (VJ)

125. Usmena provjera znanja (UT)

125. Usmena provjera znanja, NL

126. Zanimljivi zadaci (VJ)

127. Brojevi prve stotine (ON)

128. Prva stotina, desetice prve stotine (ON)

129. Prva steotina, desetice prve stotine (VJ)

130. Usmena provjera znanja (UT)

131. Zanimljivi zadaci (VJ)

132. Uporedjivanje desetica prve stotine (ON)

133. Uporedjivanje desetica prve stotine (VJ)

134. Sabiranje desetica (ON)

135. Sabiranje desetica (VJ)

136. Oduzimanje desetica prve stotine (ON)

137. Oduzimanje desetica prve stotine (VJ)

138. Sabiranje i oduzimanje desetica (PON)

139. Sabiranje i oduzimanje desetica (UT)

140. Zadaci sa dvije operacije (VJ)

141. Zadaci sa dvije operacije (VJ)

142. Zadaci sa dvije operacije (PON)

143. Zadaci sa dvije operacije (UT)

144. Zadaci sa dvije operacije, takstualni zadaci (VJ)

146. Jednacine i nejednacine, takstualni zadaci (VJ)

147. Brojevi do 100, NL

147. Pisanje i citanje brojeva do 100 (ON)

148. Kontrolni iz MM

148. Sabiranje i oduzimanje do 20. Brojevi prve stotine (PROV)

149. Analiza kontrolnog rada (UT)

150. Pisanje i citanje brojeva do 100 (VJ)

150. Pisanje i citanje brojeva do 100, NL

156. Mjerenje duzine, ON

157. Mjerenje duzine – VJEZBANJE

158. Metar, ON

160. Jedinice mjere manje od metra, ON

Mjerenje duzi

Бесплатни материјал

Уколико желите да на један клик приступите свим документима припрема за други разред притисните дугме “Преузмите СВЕ” за инстант преузимање.


Преузмите СВЕ