Zakon o zaštiti potrošača

Internetska radnja na adresi www.cvrcak.ba djeluje u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, zakonu Bosne i Hercegovine kojim se štite osnovna prava potrošača pri kupovini proizvoda i usluga.

Zakonske odredbe koje štite prava kupaca, odnosno potrošača internetske trgovine na adresi www.cvrcak.ba navedene su u nastavku teksta.

„Prodavač“ je u nastavku teksta tvrtka CVRČAK D.O.O. obrt za izdavanje knjiga, usluge i trgovinu, vlasnik internetske trgovine na adresi www.cvrcak.ba, a „Kupac“ bilo koji posjetitelj koji je izvršio narudžbu u navedenoj trgovini i platio proizvod.

Kvaliteta proizvoda

Prodavač garantuje kvalitetu proizvoda.

Prigovori kupaca

Prodavač omogućuje svim kupcima da svoje prigovore uputi putem pošte na adresu Prodavača – Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 175b,
78000, Banjaluka, Bosna i Hercegovina, odnosno putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte prodavača– cvrcakrs@gmail.ba te će prodavač obavijestiti Kupca o zaprimljenom prigovoru.

Na sve primjedbe i prigovore prodavač će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Kako bi prodavač u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primanje istog.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Prodavač odgovara za materijalne nedostatke proizvoda u skladu sa Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422).

Prodavač odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koji je imao u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.

Prodavač  odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Prodač ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

Prodavatelj će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos.

Ukoliko se ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbije, o istome će obavijestiti Kupca u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije.

Za detaljnije informacije obratite nam se putem e-maila na adresu cvrcakrs@gmail.com