Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uvjete korištenja usluge online kupovine prije korištenja web stranice www.cvrcak.ba u svrhu ostvarivanja kupovine proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

Korištenjem internet stranice www.cvrcak.ba zbog kupovine ili prikupljanja informacija o proizvodima koji se na njoj nalaze, potvrđujete kako ste upoznati s ovim Uvjetima korištenja te kako ste s istima suglasni.

1. Opšte odredbe

Prodavač ovim Uvjetima korištenja utvrđuje odnose između Posjetitelja stranica, Kupaca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, plaćanja, isporuke, kvalitete proizvoda, reklamacije, povrata i dostave, zaštite osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje internet stranice www.cvrcak.ba i online kupovine.

1.1. Pojmovi

U Uvjetima korištenja navedeni pojmovi imaju sljedeće značenje:
– Prodavač: CVRČAK D.O.O., obrt za izdavanje knjiga, usluge i trgovinu, Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 175b,
78000, Banjaluka, Bosna i Hercegovina
– www.cvrcak.ba: Internet stranica u vlasništvu Prodavača;
– Kupac: osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije registrira svoje osobne podatke i naruči barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici www.cvrcak.ba;
– Posjetioc Internet stranice: osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na www.cvrcak.ba, te bez da se registrira, slobodno razgledava istaknutu ponudu proizvoda;
– Korisnici: Kupci i Posjetitelji stranica zajedno;
– Korištenje www.cvrcak.ba: pristup stranici www.cvrcak.ba radi dobivanja informacija o sadržaju iste, o ponudi, proizvodima i /ili ostvarivanju Internet trgovine;
– Online kupovina: ostvarivanje kupnje proizvoda putem www.cvrcak.ba;
– Maloprodajna cijena: cijena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je u BAM s pripadajućim PDV-om;
– Prihvaćena ponuda: ponuda po kojoj je izvršena uplata;
– Proizvodi: svi proizvodi koji su istaknuti na www.cvrcak.ba, a koje je moguće kupiti putem online kupovine;
– Sadržaj uključuje: sve informacije s web stranice kojima se može pristupiti na bilo koji način, sadržaj svakog e-maila kojeg Prodavačj šalje Korisnicima, informacije u vezi proizvoda, usluga i/ili tarifa Prodavača u određenom razdoblju, informacije o proizvodima, uslugama i/ili tarifama koje primjenjuje treća strana s kojom Prodavač ima sklopljene ugovore, u određenom razdoblju, podaci o Prodavaču
– Usluga: usluga elektronske trgovine isključivo na javno raspoloživim dijelovima Web Stranice, u smislu pružanja mogućnosti Korisnicima da ugovaraju proizvode i/ili usluge koristeći isključivo elektronska sredstva, uključujući i druga sredstva komunikacije na daljinu;
– Transakcija: uplata ili povrat iznosa uplate nakon što je Prodavač prodao proizvod/uslugu Korisniku, korištenjem usluga posrednika pri kartičnom plaćanju kojeg Prodavač prihvata, bankovnim transferom, ili na neku treći način dozvoljen od strane Prodavača bez obzira na način isporuke.

Značenje izraza navedenih u ovim Uvjetima korištenja (riječi u jednini uključuju i množinu i obrnuto, osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije).

1.2. Pristup Internet stranici

Pristupom Internet stranici putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki Korisnik se obvezuje poštivati ove Uvjete korištenja i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Uvjeta korištenja.

1.3. Ugovor o kupoprodaji

Ugovor o kupoprodaji Proizvoda između Kupca i Prodavača zaključen je trenutkom potvrde plaćanja proizvoda, kada Prodavač primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu Kupca kao ponuđenog da prihvaća ponudu, odnosno u trenutku kada Prodavatelj zaprimi narudžbu Proizvoda od strane Kupca.

1.4. Online kupovina u Bosni i Hercegovini

Online kupovinu Proizvoda moguće je izvršiti na području BiH i u inozemstvu, što podrazumijeva i dostavu kupljenih Proizvoda.

1.5. Prihvaćanje Uvjeta korištenja

Ovi Uvjeti korištenja sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (dalje u tekstu: ZZP), Zakonom o elektronskoj trgovini (dalje u tekstu: ZET) i Zakonom o obveznim odnosima (dalje u tekstu: ZOO), te zajedno s podatcima objavljenim na Internet stranici www.cvrcak.ba predstavljaju predugovornu obavijest u smislu članka 57. ZZP.

Korištenjem www.cvrcak.ba smatra se da je Korisnik upoznat sa ovim Uvjetima korištenja te da iste prihvata. Prodavač otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranica, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao Uvjete korištenja.

2. Ograničenja korištenja i odgovornosti

2.1. Obveze korisnika prilikom korištenja

Korisnik se obvezuje da neće:
– Koristiti internetsku stranicu Prodavača na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima.
– Unositi na internetsku stranicu Prodavača ili distribuirati putem internet stranica bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima,
– Mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na internetskoj stranici Prodavača.

2.2. Dokumenti, podaci i informacije

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internet stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Prodavača ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Prodavaču ili bilo kojoj trećoj strani.

Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

Prodavač izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Uslovima korištenja i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim web stranicama.

Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

Korisnici www.cvrcak.ba mogu postaviti osvrte, komentare i ostale sadržaje isključivo na mjesta koja dozvoli Prodavač, sve dok ti sadržaji nisu nezakonite, opscene i prijeteće prirode, te nisu u svrsi diskreditiranja nečijeg dobrog imena, povređivanja privatnosti, povrede prava intelektualnog vlasništva treće osobe ili slične prirode.

Prodavatelj zadržava pravo (ali ne i obvezu) da provjerava sve postavljene sadržaje te izbriše sadržaje koji ne odgovaraju gore navedenim pravilima.

Fotografije proizvoda prikazane na www.cvrcak.ba su isključivo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. Obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i slične varijable, Prodavač ne garantuje potpunu sukladnost boja isporučenih proizvoda s bojama kako ih Kupci vide na zaslonu svog monitora. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda te se samim time ne radi o osnovi za povrat proizvoda.

Fotografije, tekstovi, te ostali materijali ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publicirati, kopirati, distribuirati, transferirati trećim stranama, mijenjati i/ili oštećivati, koristiti za nadovezivanje, izlagati, koristiti u bilo kojem drugom kontekstu osim izvornog konteksta, odstranjivati oznake koje označuju autorsko pravo Prodavača nad sadržajem kao ni sudjelovati u transferu, prodaji, distribuciji materijala ostvarenih umnožavanjem, izmjenom ili prikazivanjem sadržaja, osim u slučaju izričitog pristanka Prodavača.

Sadržaj, onako kako je definiran u tački 1.1 uključuje, ali ne ograničava se na logo, stilizirane prikaze, trgovačke simbole, statične slike, dinamične slike, tekst i/ili multimedijske sadržaje predstavljene na Stranici, isključivo je vlasništvo Prodavača i zaštićen je domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njegova neovlaštena upotreba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva.

Prodavač zadržava sva autorska prava stečena na izravan ili neizravan način (licencama za korištenje i/ili objavljivanje) za korištenje fotografija, teksta, te ostalog objavljenog materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Bosni i Hercegovini.

Sav softver koji se koristi na www.cee.ba vlasništvo je Prodavača ili dobavljača softverskih rješenja i također je zaštićen propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava.

Nije dozvoljeno korištenje stranice www.cvrcak.ba ili bilo kojeg njenog sadržaja u HTML Frame elementima ili bilo kakvim „framing“ tehnikama kako bi se koristio zaštitni znak, logotip ili druge informacije u vlasništvu Prodavača (uključujući slike, tekst, raspored elemenata na stranici ili formi) bez izravne pisane dozvole Prodavača. Nije dozvoljeno korištenje HTML meta-tagova ili bilo kakvog skrivenog (hidden) teksta koristeći ime ili zaštitni znak Prodavača bez izravne pisane dozvole Prodavača.

Prodavač ne snosi nikakvu odgovornost za tačnost ili pouzdanost bilo kojeg stava, mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na www.cvrcak.ba, od strane Korisnika ili bilo koje treće osobe koja nije ovlaštena osoba Prodavača.

Prodavač također ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu Kupcu time što se Kupac oslonio na informacije dobivene putem www.cvrcak.ba. Kupci preuzimaju odgovornost za procjenu kvalitete, točnosti, korisnosti ili sjelovitosti bilo koje informacije, ocjene, stava, mišljenja, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem www.cvrcak.ba.

2.3. Odricanje od odgovornosti

2.3.1.Korištenje

Prodavač se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korištenja sadržaja Internet stranice.

2.3.2.Uređaji

Prodavač se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup na www.cvrcak.ba  i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja www.cvrcak.ba ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i slično, te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavač.

2.4. Izmjena Uslova korištenja

Prodavač je ovlašten bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Uslova korištenja, asortiman proizvoda, druge podatke vezane uz Internet trgovinu kao i sav ostali sadržaj www.cvrcak.ba, pod uslovom javne objave na www.cvrcak.ba Internet stranici, a zbog čega su Korisnici dužni prilikom svake posjete predmetne Internet stranice pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.

2.5. Troškovi korištenja

Usluge koje Prodavač pruža u okviru usluge Online kupovine na www.cvrcak.ba ne uključuju troškove koje Korisnici snose koristeći računalnu opremu i usluge za pristup stranicama.

Prodavač nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove, niti ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge Online kupovine.

2.6. Punoljetnost

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavač ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

2.7. Točnost osobnih podataka

Prilikom korištenja www.cvrcak.ba internet stranice, Korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja obrasca za narudžbu. Suprotno postupanje ovlašćuje Prodavača da uskrati takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno Proizvoda koje istima nudi.

2.8. Prijave povrede zaštite i prava

Prodavač poštuje prava intelektualnog vlasništva i druga prava trećih osoba. Ako vjerujete da je Vaše djelo kopirano ili su na bilo koji drugi način povrijeđena Vaša prava, molimo Vas da nas o tome obavijestite.

3. Online kupovina

3.1. Registracija

Za narudžbe Proizvoda putem elektronskog obrasca nije se potrebno registrirati na Internet stranici www.cvrcak.ba.

Prilikom ispunjavanja obrasca za narudžbu, kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke.
Ispunjavanjem obrasca za narudžbu korisnik potvrđuje:
– Da u cijelosti prihvaća ove Uslove korištenja.
– Potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka
– Da daje Prodavaču izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga, zaštite interesa korisnika i Prodavača i sprječavanja eventualnih zlouporaba.
Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim osobnim podatcima.

3.2. Informiranje Korisnika

Prodavač se obvezuje na Internet stranici www.cvrcak.ba redovno održavati i davati Posjetiteljima i Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o Proizvodima u ponudi, na način prilagođen sredstvima daljinske komunikacije.

U trenutku naručivanja pojedinog Proizvoda iz ponude, Korisnik pristajanjem na ove Uslove korištenja potvrđuje da je u primjerenom roku prije sklapanja kupoprodajnog ugovora (predugovorna obavijest) obaviješten o glavnim obilježjima robe ili usluge, nazivu i sjedištu, telefonskom broju, e-mail adresi, geografskoj adresi mjesta poslovanja na koju se mogu uputiti prigovori, maloprodajnoj cijeni robe ili usluge troškovima prijevoza, dostave, uvjetima plaćanja, uslovima isporuke robe ili pružanja usluga, vremenu isporuke robe ili pružanju usluga te načinima rješavanja pritužbi, uslovima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid Ugovora, uslugama koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova), jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije u roku od 14 (četrnaest) radnih dana za raskid ugovora, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te ovim Uslovoma korištenja.

3.3. Predugovorna obavijest

U skladu sa člankom 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj će Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:
1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti
2. svom nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte
3. ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa
4. geografskoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka
5. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed
6. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi
7. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca
8. uslovima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora skladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji
9. tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način
10. tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovoga Zakona
11. tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora
12. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke
13. uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu
14. postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona
15. trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje
16. minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji
17. pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uslovima pribavljanja drugog financijskog osiguranja
18. ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja
19. ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati
20. mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti.

Sve naprijed navedene obavijesti, tj. one koje su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača neophodne, nalaze se u ovim Uslovima korištenja.

Prodavač će dostaviti Kupcu kao potrošaču u smislu odredaba spomenutog Zakona o zaštiti potrošača potvrdu predugovorne obavijesti u pisanom ili nekom drugom, potrošaču dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda, odnosno najkasnije na dan početka pružanja usluge. Pristajanjem na ove Uslove korištenja, Kupac je suglasan da mu se potvrda predugovorne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe ili poštom na kućnu adresu zajedno s dostavom Proizvoda i računom.

3.4. Isključenje od odgovornosti Prodavatelja

Prodavač nije odgovoran zbog kašnjenja u dostavi, ili bilo kojeg problema koja je nastala zbog neispravnih ili netočnih podataka Kupaca. Isto nije odgovoran zbog nastalih oštećenja.

3.5. Proces online kupovine

Korisnik pristupa traženju željenih proizvoda i/ili usluga na stranicama Prodavača. Nakon odabira preferiranog rezultata pretraživanja, Korisnik se upoznaje sa sadržajem stranice pojedinog proizvoda na kojoj su jasno istaknuti svi potrebni detalji koji uključuju, ali se ne ograničavaju na: naziv, opis, cijenu s uključenim PDV-om, cijenu dostave i slično. Ukoliko se Korisnik odluči za kupovinu određenog proizvoda ili usluge nakon temeljitog upoznavanja sa sadržajem stranice na kojoj je Prodavač naveo sve detalje o istom, odabire opciju “Dodaj u korpu”. Broj proizvoda i ukupna cijena proizvoda koje je Korisnik ubacio u košaricu prikazivat će se u prozoru “Pregledaj korpu” u gornjem desnom uglu. Klikom na taj prozor, pristupa se košarici.

Korpa

Nakon dodavanja svih odabranih proizvoda i usluga, Korisnik odabire opciju “Pregledaj korpu” u gornjem desnom uglu stranice www.cvrcak.ba. Korisniku u tom trenutku biva prikazan cjelokupan sadržaj korpe. U tom trenutku Korisnik može pregledati svoju narudžbu, dodati ili ukloniti proizvode ili usluge te regulirati njihovu količinu. Nakon procesa uređivanja sadržaja korpe, željene promjene automatski se spremaju i vidljive su Korisniku na ekranu. U trenutku kada je Korisnik zadovoljan s konačnim sadržajem svoje Korpe za kupovinu, odabire opciju “Kreni na plaćanje” kako bi nastavio proces kupovine.
Detaljnije objašnjenje procesa online kupovine Kupac može dobiti odabirom linka “Kako naručiti u našem shopu?” koji se nalazi u podnožju stranice www.cvrcak.ba.

Načini plaćanja i dostava

Detaljnije objašnjenje o načinima plaćanja i dostavi Kupac može dobiti odabirom linka “Načini plaćanja i dostava” koji se nalazi u podnožju stranice www.cvrcak.hr.

3.6. Nemogućnost isporuke

Ukoliko Prodavač nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem elektronske pošte, te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima mogućnost otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod. Svi ostali naručeni proizvodi biti će isporučeni Kupcu.

4. Cijene proizvoda

4.1. Cijene

Prodavač se obvezuje jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene u skladu sa člankom  7. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14). Sve iskazane cijene proizvoda i cijene dostave su maloprodajne, izražene su u BAM– Konvertibilnim Markama, te je u istima sadržan pripadajući PDV. U cijene proizvoda vrijednosti iznad 20 KM uključeni su troškovi dostave dok se za proizvode vrijednosti manje od 20 KM dostava naplaćuje 5 KM. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

4.2. Kontrola cijena

Proces upisivanja cijene na Internet stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli na više nivoa, ali bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške, budući se ne radi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se Prodavač unaprijed izvinjava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, te nemogućnosti dostave po konkretnoj narudžbi kupca.

4.3. Izmjene cijena

Prodavač je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti, kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za Online kupovinu.

4.4. Rasprodaje i akcijske prodaje

Prodavač je ovlašten u svakom trenutku odrediti rasprodaju, dnevnu ili tjednu akcijsku prodaju za pojedini Proizvod, grupu Proizvoda i/ili za sve Proizvode.

4.5. Količina proizvoda po akcijskim uvjetima

Cijene, uslovi plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe. Kod akcijske prodaje, napominjemo da je prodaja proizvoda koji su na akciji ograničena. Kupcima se može osigurati ograničena količina proizvoda, odnosno količina dovoljna za kućnu upotrebu Kupca.

4.6. Izjava o konverziji – Conversion statement

Sva plaćanja biti će izvršena u BiH valuti – konvertibilnim markama.

5. Način plaćanja proizvoda

5.1. Odabir načina plaćanja

Naručene Proizvode i dostavu, Kupac će platiti prema modelu kojeg sam izabere tokom ispunjavanja narudžbe. Plaćanje Proizvoda je moguće izvršiti:
• Pouzećem/gotovinom prilikom preuzimanja

Detaljnije objašnjenje o načinima plaćanja i dostavi Kupac može dobiti odabirom linka “Načini plaćanja i dostava” koji se nalazi u podnožju stranice www.cvrcak.ba.

5.2. Račun

Račun će biti priložen u paketu (ili jednom od paketa ukoliko se naručena roba isporučuje u više paketa), osim u slučaju da je adresa za isporuku različita od adrese kupca. U tom slučaju račun će biti poslan e-poštom na adresu kupca.

6. Reklamacije na proizvode i podnošenje prigovora

6.1. Kvaliteta proizvoda

Prodavač garantuje kvalitetu proizvoda.

6.2. Prigovori kupaca

U skladu sa čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, Prodavač omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore uputi putem pošte na adresu Prodavača Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 175b,
78000, Banjaluka, Bosna i Hercegovina, odnosno putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte Prodavatelja cvrcakrs@gmail.com te će Prodavač obavijestiti Kupca o zaprimljenom prigovoru. Na sve primjedbe i prigovore Prodavač će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Kako bi Prodavač sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga.

6.3. Odgovornost za materijalne nedostatke

Prodavač  odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422).

Prodavač odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.

Prodavač odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Prodavač ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

Materijalni nedostatak postoji:
– ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
– ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu upotrebu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
– ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
– kad je Prodavač predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
– ako stvar nema osobine koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavača, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
– ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
– ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.
– ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavač nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.

Prodavač ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavač odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

7. Dostava

7.1. Dostava u BiH i ostale zemlje

Putem www.cvrcak.ba moguće je izvršiti kupovinu proizvoda na teritoriji Bosne i Hercegovine i u inostranstvu, što podrazumijeva i dostavu kupljenih proizvoda.

7.2. Izvršavanje dostave

Dostavu vrši Prodavač (putem svojih djelatnika) ili angažiranjem renomirane dostavne službe.

7.3. Isporuka kupcu

Svaku pošiljku primatelj ovjerava i potpisuje dostavnicu po primitku pošiljke. U skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovjerom dostavne liste od strane primatelja smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga je prijevoznik oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti. Pošiljatelj će u listi preuzimanja naznačiti referentni broj prateće dokumentacije, pri čemu će kasnije potpisana dostavna lista s referentnim brojem biti dokaz o izvršenoj dostavi.
Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi robu do kata na kojem stanuje Kupac već samo do ulaza u stambenu zgradu.

7.4. Cijene dostave

U cijenu dostave uključeno je pakiranje proizvoda.
Cijena dostave uključena je u cijenu Proizvoda tj. Prodavač ne naplaćuje Kupcu uslugu dostave Proizvoda, osim u slučaju kada je vrijednost narudžbe manja od 20 KM, tada se dostava naplaćuje 5 KM. Za narudžbe u zemlje izvan BiH, cijena dostave obračunava se prema ukupnoj masi paketa (u kilogramima) i odgovarajućoj cijeni za tu masu prema cjeniku dostavnih službi.

7.5. Pregled prilikom preuzimanja

Prilikom preuzimanja dostavljenog Proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod, to jest:
– provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke i odmah ih reklamirati dostavnom radniku, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja.
– obavezno otvoriti pošiljku pred dostavljačem i usporediti dostavljene proizvode s dostavnicom, a ukoliko nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavljaču.

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.

7.6. Krivo isporučen proizvod

U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog Proizvoda na trošak Prodavača, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene Proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata Proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen Proizvod.

7.7. Primitak pošiljke

Prilikom dostave, uz kupljeni Proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate Proizvod (garantni list, obavijest o proizvodu, upute za korištenje proizvoda, tehnička uputa, izjava o sukladnosti i drugo), račun te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati, ukoliko ne postoji razlog za reklamaciju. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke Kupac potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled te da je Proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovara proizvodima s računa te da su uz proizvode isporučene sve isprave sukladno zakonskim propisima.

Ako je Kupac prilikom pregleda dostavljenih proizvoda na gore opisan način našao razlog za reklamaciju, robu treba odmah reklamirati dostavljaču jer reklamacije prijavljene nakon isporuke dostavljenih Proizvoda, Prodavač neće uvažiti.

7.8. Odbijanje preuzimanja

Ukoliko Kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavač zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

7.9. Praćenje puta pošiljke

Dostavna služba putem elektronske usluge omogućava praćenje puta pošiljke. Usluga praćenja puta pošiljke omogućuje pošiljatelju i primatelju da u svakom trenutku dobiju relevantnu informaciju o tome gdje se nalazi pošiljka i što se s njome događa.

8. Raskid ugovora i povrat kupljenog proizvoda

8.1. Raskid ugovora o kupoprodaji

Kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovor o kupoprodaji sklopljen izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu u roku od 14 (četrnaest) dana računajući od dana preuzimanja Proizvoda od strane Kupca. Kako bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji, dužan je pismeno obavijestiti Prodavača o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka navedenog roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora. U slučaju jednostranog raskida Ugovora o kupoprodaji od strane Kupca iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača, Kupac je dužan isporučenu robu vratiti Prodavaču o svom trošku, na adresu Prodavača.

Prodavač mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Kupca da raskida ugovor sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, vratiti Kupcu sve što je ovaj platio na temelju ugovora. Prodavač nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčevog izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Prodavač.

Prodavač mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag Prodavaču, ako bi o tome Prodavač bio obaviješten prije primitka robe. Prodavač mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.
Preduslov jednostranog raskida Ugovora jest da proizvod nije korišten.

U slučaju tehničke neispravnosti baze podataka ili nenamjernih pogrešaka u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na www.cvrcak.ba, Prodavač zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

8.2. Gubitak prava na raskid ugovora o kupoprodaji

Kupac nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, tj. ako je:

– predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavača, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora
– ugovor Prodavač u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako ugovor bude u potpunosti ispunjen
– predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu
– Kupac posebno zahtijevao posjet Prodavača radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je Kupac izrijekom zahtijevao, Prodavač pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
– predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
– ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
– ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
– predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

8.3. Pravo na povrat proizvoda

U roku od osam (8) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda Kupac ima pravo na povrat Proizvoda u slučaju:
Kada je isporučen Proizvod koji nije naručen;
Kada je isporučen Proizvod oštećen, neispravan ili ima nedostatke

8.4. Izvršenje povrata proizvoda

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Paketi mogu uključivati razne zaštitne materijale za sprječavanje loma (papir, stiropor, spužva i/ili slično). Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat Proizvoda po bilo kojoj osnovi, Proizvod koji vraća Prodavaču  dužan vratiti kompletan, u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena), sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako Proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena.

Kupac je Proizvode dužan vratiti Prodavaču o svom trošku na adresu: CVRČAK D.O.O. obrt za izdavanje knjiga, usluge i trgovinu, Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 175b, 78000, Banjaluka, Bosna i Hercegovina.

Ukoliko Kupac proizvod vraća neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko isti ne dostavi u naknadnom roku od 8 dana, smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavač nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava ili zamjene.

U slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena na uobičajen način opisan u točki 7.2. ovih Uvjeta korištenja, troškove vraćanja robe na drugi način također snosi Kupac. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio Prodavača o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje robu ili je preda Prodavaču. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

8.5. Opravdanost povrata

Ukoliko je zahtjev za povratom opravdan, Prodavač će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, Kupcu vratiti sredstva na račun koji je Kupac naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod novim u razumnom rok u od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.

Ukoliko Prodavač utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja, instalacije ili uporabe, Prodavač nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

Ukoliko je prilikom pakiranja naručenih proizvoda došlo do nenamjerne pogreške te kupac nije dobio proizvod koji je naručio već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od osam (8) dana. U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak Prodavača koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (u skladu sa zahtjevom korisnika) u roku od petnaest (15) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

9. Rasprodani artikli

9.1. Nemogućnost isporuke – rasprodani artikli

U pojedinačnim slučajevima, zbog velike potražnje, moguće je da Prodavač neke od naručenih Proizvoda neće moći isporučiti, odnosno da su neki od Proizvoda iz ponude u potpunosti ili djelomično rasprodani. U slučaju rasprodanih Proizvoda, Kupac će o tome biti obaviješten prije isporuke robe putem elektronske pošte ili telefonom, te u tom slučaju Prodavač ne snosi nikakvu odgovornost.

10. Zaštita osobnih podataka

10.1. Čuvanje privatnosti ličnih podataka

Prodavač se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih Korisnika www.cvrcak.ba stranica, te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima.

Prije pristupa određenim sadržajima za Korisnike nije obvezna registracija. Dobrovoljno unošenje vlastitih osobnih podataka Korisnika potrebno je prilikom procesa kupnje kako je opisano u tački 3.5. ovih Uslova korištenja.

U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da je Korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Uvjetima korištenja, a temeljem kojih se Prodavaču daje pravo da prikuplja, koristi, obrađuje i prenosi osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.
Izjava o zaštiti osobnih podataka dostupna je i na poveznici “Izjava o privatnosti i sigurnosti podataka” koji se nalazi u podnožju stranice www.cvrcak.ba.

10.2. Prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka

Korisnik odabirom opcije „Naručite“ prilikom narudžbe proizvoda daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući (ali bez ograničavanja na):
– suglasnost da Prodavač može u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te unapređenja usluga. Prodavač navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavača te sprječavanja eventualnih zloupotreba;
– potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavača koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika;
– suglasnost da mu se Prodavač može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o akcijama i novinama u svojoj ponudi;
– davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha

Prodavač će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Uvjetima korištenja. Nakon isteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

Prilikom kupovine kreditnom karticom kupca se preusmjerava na stranicu pružatelja usluge procesiranja i naplate kartica koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka te u skladu s odredbama važećih zakona u BiH.

Prodavač neće razotkriti osobne podatke Korisnika trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavača te sprječavanja eventualnih zloupotreba.

Prodavač će osigurati da se osobni podaci Korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena ličnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Prodavača.

Prodavač se obvezuje Korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

Ukoliko Korisnici zatraže korekciju ili brisanje njihovih osobnih podataka, Prodavač će takve podatke izmijeniti ili ukloniti. Odabirom brisanja osobnih podataka Korisnici pristaju na to da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.

Prilikom davanja osobnih podataka, Korisnici garantujeda su isti potpuni, istiniti, tačni i ažurni.

10.3. Zaštita osobnih podataka i dostupnost trećim osobama

Lični podaci Korisnika štite se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, te ih Prodavač neće ni na koji način učiniti dostupnim trećima. Potrebne osobne podatke prosljeđujemo isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke Vaše narudžbe ili za potrebe adresiranja printanih reklamnih materijala. Kupac ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netačnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka te se za sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka može obratiti voditelju zbirke osobnih podataka.

10.4. Stavljanje podataka korisnika na raspolaganje trećim osobama

Prodavač garantuje da e-mail adresu i ostale podatke Korisnika neće stavljati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez njegovog pristanka. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne vlasti BiH, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga, u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavača te sprječavanja eventualnih zloupotreba

10.5. Otklanjanje pogrešaka

Prodavač ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite podataka Korisnika, ali garantuje da će pogreška biti otklonjena, ukoliko je to moguće, čim prije.

10.6. Prijava pogrešaka

Prodavač ne može garantirati da će podaci na Internet stranici biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite našim djelatnicima, kako bismo je otklonili na najbrži mogući način. Također ukoliko Prodavač dobrom namjerom smatra da je pronađena greška ispravna, istu može izbrisati ili promijeniti.

10.7. Cookie

Što je kolačić (cookie)?

Kolačić je informacija spremljena na lični računar u trenutku pregledavanja internetske stranice koju ste posjetili. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju Vaše postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja.

Od jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Ukoliko im Vi to niste omogućili, utoliko kolačići ne mogu pristupiti datotekama na Vašem računalu. Aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, međutim možete u postavkama izabranog internetskog preglednika odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića.

Kako onemogućiti kolačiće ?

Isključivanjem kolačića ne dopuštate pohranjivanje istih na vlastitom računalu. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku. Kako biste vidjeli postavke, odaberite preglednik koji koristite (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8 te Operu ili Safari (stranice na engleskom jeziku)). Ukoliko onemogućite kolačiće, utoliko nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti internetskih stranica.

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići, ili kolačići sesije, uklanjanju se s vašeg osobnog računara u trenutku zatvaranja internetskog preglednika u kojem ste pregledavali internetsku stranicu. Uz pomoć ovih kolačića, stranice pohranjuju privremene podatke.

Što su stalni kolačići?

Stalni, ili spremljeni, kolačići ostaju na Vašem osobnom računaru i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Uz pomoć ovih kolačića internetske stranice pohranjuju podatke kako bi Vam se olakšalo korištenje. Npr., internetske stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i šifre ”zapamtit” će vaš unos koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu istim. Stalni kolačići ostat će zabilježeni na računalu danima, mjesecima ili godinama.

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići od prve strane dolaze s internetske stranice koju pregledavate, a mogu biti privremeni ili stalni. Na taj način, internetske stranice pohranjuju podatke koji će Vam olakšati korištenje pri svakom novom posjetu toj internetskoj stranici.

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane na Vaše računalo dolaze s drugih web mjesta koje se nalaze na internetskoj stranici koju pregledavate. Riječ je o primjerice pop-up oglasima, a kolačići tu imaju ulogu praćenja internetskih stranica u oglašivačke svrhe.

Koristi li www.cvrcak.ba kolačiće?

Da, ova internetska stranica koristi kolačiće kako bi Vam osigurala jednostavnije i bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi www.cvrcak.ba?

Privremene kolačiće (Session cookies) – riječ je o kolačićima koji će se automatski izbrisati prilikom zatvaranja internetskog preglednika u kojem radite Stalne kolačiće (Persistent cookies) – riječ je o kolačićima koji će ostati ”zabilježeni” u vašem internetskom pregledniku dok ne isteknu ili ih sami ručno ne izbrišete. Prikupljene informacije su anonimne, a ne uključuju vaše privatne podatke

Ima li na web stranici kolačića treće strane?

Postoji nekoliko vanjskih servisa koji Vam spremaju ograničene kolačiće, a isti nije postavila ova internetska stranica. Limitirani kolačići služe za nesmetano korištenje mogućnosti koje korisnicima osiguravaju jednostavan pristup sadržaju.

Ova stranica omogućuje mjerenje posjećenosti

Stranica koristi Google Analytics – servis za mjerenje posjećenosti. Ukoliko želite onemogućiti spremanje kolačića od strane ovog servisa, zabranite ih na slijedećem linku: Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dodatne informacije oko isključivanja kolačića

Postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više informacija pročitajte na sljedećim linkovima:

http://www.allaboutcookies.org/

http://www.youronlinechoices.eu/

11. Izmjene Uvjeta korištenja i ostale odredbe

11.1. Pravo na izmjene Uvjeta korištenja

Prodavač zadržava pravo izmijeniti ove Uslove korištenja bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja Internet stranice, te posebno usluge Internet trgovine provjeriti važeće Uvjete korištenja.

11.2. Važenje Uvjeta korištenja

Za online kupovinu važeći su Uslovi korištenja na snazi u trenutku narudžbe proizvoda

11.3. Rješavanje sporova

Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Uslovakorištenja rješavat će se pred nadležnim sudom u Banja Luci, BiH.

11.4. Kopiranje

Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu, te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

11.5. Internet stranice trećih osoba

Stranica Prodavatelja www.cvrcak.ba može sadržavati dokumente, podatke, informacije i poveznice do Internet stranica trećih osoba. Iste internet stranice nisu u vlasništvu Prodavača, Prodavač nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Prodavač se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Ovi Uvjeti korištenja se u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju u bilo koju svrhu. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Korisnika te Prodavač za takvo postupanje Korisnika ne snosi nikakvu odgovornost.