Skip to main content

Djeca od najranije dobi koriste matematičke vještine  kroz svoje svakodnevne  aktivnosti, iskustva ili rutine, bilo u vrtiću, u školi ili kod kuće.

Na primjer, upoznavanje s rutinama kao što je pranje zuba, oblačenje, drijemanje i učenje o odlasku u kupovinu sa roditeljima može postati prilika za učenje matematike kada im se pristupi na određeni način.

Sadržaj

 1. Matematika je svuda oko nas
 2. Važnost matematike i ranog učenja
 3. Uloga roditelja u sticanju novih znanja
 4. Izvori

Matematika je svuda oko nas

Matematika igra važnu ulogu u razvoju djece i pomaže im da osmisle svijet oko sebe. Djeca u dobi od jedne do pet godina počinju da istražuju obrasce i oblike, upoređuju veličine i broje predmete. Predškolska matematika pomaže djeci da shvate svijet oko sebe i uči ih razmišljanju i rješavanju problema.

Kada je riječ o djeci predškolskog uzrasta, oni koriste različite metode za rješavanje problema i razgovor o svojim nalazima, a u te metode najčešće spadaju: igre uloga i pretvaranja, igre blokova, igre opismenjavanja, igre na otvorenom i naučne igre.

Vaspitači koji uče predškolce matematici nadograđuju se na njihovo prethodno znanje i kapitaliziraju njihova spontana otkrića kako bi unaprijedili svoje razumijevanje matematičkih koncepata.

Važnost matematike i ranog učenja

Kako bi predškolci savladali matematiku i bili pripremljeni na složeniju matematiku u osnovnoj školi, potrebno im je omogućiti da uče i istražuju u bezbjednoj sredini koja je također i podsticajna za njihov uzrast.

U najranijoj dobi, čak i bebe mogu da usvajaju neke matematičke pojmove kao npr. blizu-daleko, iza-ispred, veliko-malo, prepoznavanje osnovnih oblika i baratanjem predmetima. Igre kockicama, brojanje, razvrstavanje i uređivanje predmeta po njihovim osobinama je dostupno i djeci zanimljivo. To su sve matematičke aktivnosti koje im pomažu da savladaju važne osnove matematike. Za stariju preškolsku djecu društvene igre i situacije koje ih podstiču na rješavanje problema su najbolja vežba za formalnu matematiku koja ih čeka kad pođu u školu.

Kao posebno važni segmenti ranog učenja matematike izdvajaju se:

 • Brojevi: U predškolskoj matematici djeca uče o brojevima brojeći predmete i razgovarajući o rezultatima. Djeca broje u društvenim igrama, broje dane do rođendana, čitaju knjige o brojanju i recituju pjesmice s brojevima.
 • Geometrija i prostorni odnosi: Djeca vježbaju pravljenje oblika i raspravljaju o njihovim osobinama. Oni vide mršave i debele i naopake trouglove i postepeno shvataju da su svi oni iako se razlikuju, još uvijek trouglovi.
 • Mjerenje: Djeca upoređuju visinu kule od kockica sa visinom stola ili stolice. Mjere jedni druge i međusobnu udaljenost. Dolaze do saznanja da je neki od blokova prekratak da bi se napravio most preko ceste. Vspitači koji uče djecu matematici u predškolskim ustanovama potvrđuju otkrića djece postavljanjem pitanja i zapažanjima: “Pitam se da li je ovaj blok dovoljno dugačak da pređe preko puta. Hajde da probamo.”
 • Uzorci: Djeca postaju svjesna šara na svojoj odjeći. Uče da prepoznaju šare različitih boja i veličina. Vježbaju reprodukciju jednostavnih uzoraka kopiranjem dizajna s odjeće.
 • Analiza podataka: Djeca sortiraju predmete po boji, veličini i obliku, broje ih i zapisuju podatke na grafikone. Ovi grafikoni mogu predstavljati rast kućnog ljubimca, broj kišnih dana u mjesecu, ili broj djece koja imaju rođendan u martu.

Uloga roditelja u sticanju novih znanja

Uloga roditelja u sticanju novih znanja

Roditelji i odgajatelji igraju važnu ulogu u uticaju i tome da budu uzor djeci tako što pružaju priliku djeci da uče i razviju nove vještine.

Odrasli trebaju dozvoliti djeci da sami usmjeravaju svoju igru i podržavaju ih tako što će poboljšati ili proširiti njihova znanja.

Za normalan razvoj, djeca moraju da:

 • Otkrivaju i kreiraju.
 • Koriste koncepte brojeva i vještine za istraživanje.
 • Razvijaju povjerenje u svoju sposobnost da donose zaključke.
 • Razvijaju povjerenje u svoju sposobnost da riješavaju smislene probleme.
 • Stvaraju veze kako bi lakše otkrili odnose (npr. karakteristike).

Izvori

 1. https://www.himama.com/blog/math-importance-in-preschool/
 2. https://www.scholastic.com/parents/school-success/school-life/grade-by-grade/